حرکت جنین در شکم مادر
حرکت جنین در شکم مادر
هنگامی که باردار هستید جنین حدود 3 یا 4 ماهگی شروع به حرکت می‌کند. شما می توانید حرکات نوزاد خود را در…
فهرست